POLSKIE TAŃCE NARODOWE

 

TANIEC jest to układ rytmicznych ruchów i gestów człowieka, powstających pod wpływem bodźców emocjonalnych, skoordynowanych w czasie z muzyką oraz w przestrzeni.

Melodie i tańce ludowe, które wyszły poza swój region i stały się znane w różnych stronach Polski, a nawet poza jej granicami – noszą nazwę tańców narodowych. Należą do nich: